סיבות לכספים אבודים


קרוב משפחה שנפטר:
שארים או מוטבים של חוסך או מבוטח שנפטר זכאים לקבל כספים כסכום חד-פעמי או כקצבה חודשית. באפשרותכם לברר אם אתם מוטבים או שארים של קרוב שנפטר, ומהן הזכויות המגיעות לכם, באמצעות פנייה לגופים המוסדיים שיופיעו בתוצאות החיפוש.

החלפת מקומות עבודה:
במהלך החיים אנו מחליפים מספר מקומות עבודה,המעבר בין מקום אחד לשני מכיל בתוכו שינויים רבים וביניהם גם החלפת קופת גמל\ביטוח מנהלים\ביטוח חיים\קרן השצלמות\פיצויים וכו'. שינויים אלו גורמים לכספים הנל להישאר בקופות הישנות ולהפוך לכספים אבודים שאין עליהם דורש.

מעבר דירה:
לפעמים שינוי קטן וכל כך נפוץ כמו מעבר דירה שקורה לנו מספר פעמים במהלך החיים גורם לחברות הגדולות והמסורבלות שמנהלות לנו את הכספים לנתק קשר ולהמשיך לשלוח דואר ולנסות לאתר אותנו ,לאחר מספר נסיונות הקופות הופכות לנשכחות והכספים לאבודים.

שינוי שם:
לפעמים שינוי קטן וכל כך נפוץ כמו מעבר דירה שקורה לנו מספר פעמים במהלך החיים גורם לחברות הגדולות והמסורבלות שמנהלות לנו את הכספים לנתק קשר מאחר והרישום מבצע הצלבה אל מול הנתונים המעודכנים במשרד הפנים, ולאחר מספר נסיונות ללא הצלחה הכספים הופכים לאבודים והקופות לנשכחות.

מעבר משכיר לעצמאי ומעצמאי לשכיר:
כעובד שכיר בחברה מסודרת למעסיק יש חופש בחירה מלא בבחירת קופות הגמל\פנסיה וביטוח החיים שלך, מיד עם הפיכתך לעצמאי הבחירה הופכת להיות שלך ולא תמיד יש התאמה בין הקופות הישנות שלך לקופות החדשות, מצבים כאלה יוצרים כספים אבודים וקופות נשכחות.

שירות במשרד הביטחון\משטרה\צבא וכוחות הביטחון:
כחייל בצבא הקבע המדינה פותחת לך קופת גמל וקרנות פנסיה באחת החברות הזוכות מכרז שמנהל משרד הביטחון, עד מועד שחרורך הקופות השתנו ועברו לחברות אחרות, רבים מהאזרחים לא מודעים לקופות ולחברות בהם כספם מנוהל וכך הקופות נשכחות והכספים הופכים לאבודים.

מעבר לחו"ל:
מטבע הדברים רבים מבעלי הכסף הם אנשים שהיגרו מישראל לחו"ל. לרבים מהם היו קופות גמל, חשבונות בנק או פוליסות חיסכון בישראל. לאחר שנים בחו"ל החשבונות נשכחו ונותק הקשר עם מחזיקי הכסף. כנ"ל כאשר קרובי משפחה בישראל נפטרו והיורשים בחו"ל כלל אינם יודעים שהיה רכוש או כסף של הנפטר. אף אחד גם לא טרח לבדוק האם יש כסף על שמו של הנפטר.
 
עד רגע זה לקוחותינו בנושא זה הם ישראלים שהיגרו לחו"ל או שהם יורשים של נפטרים בארץ. אין אחד שבדק ולא נמצאו כספים על שמו או ע"ש המוריש. שווה לבדוק.

סגירה של חברה\מעביד
עקב שינוי הבעלות על חברה, סגירתה או רכישתה בידי גוף אחר ייתכן שהמועסקים בה אינם
מיודעים בדבר הפרשות כספיות שנעשו לזכותם.
חוסר ידע על הקרנות ועל ההבדלים ביניהן בנוסף מחסור בעדכון של ההנהלה כלפי העובדים יוצר מצב שהכספים הנל הופכים לכספים אבודים.

החלפת סוכן ביטוח
לפעמים סוכן או סוכנות מסויימת עובדת אל מול חברה אחת או יותר ולא עובדת אל מול חברות אחרות ולכן מעבר בין סוכנים יכול ליצור מצב בו הכספים נשארים בקופה הישנה והכספים הופכים לכספים אבודים.

חוסר ידע בסיסי על זכויות סוציאליות:
עם סיום עבודה\החלפה או הגעה לגיל פרישה ישנן מספר רב של זכויות סוציאליות המגיעות לנו לפי חוק,מספר רב של אזרחים לא מכירים בזכויות אלו והכספים השייכם להם הופכים לכספים אבודים.

תיעוד לקוי של מידע אצל המעסיק:
לפעמים גם טעות קטנה אצל חשב השכר או מי שמנהל את החשבונות בחברה בה אתה מועסק יכול לגרום לחברות שמנהלות את הכספים שלנו לאימות לא מדוייק אל מול החברות ולאחר מספר נסיונות הקופה הופכת להיות רדומה והכספים לאבודים.